9. mai 2011

New DVD Edition – 27 Films, 13 discs

Denne bloggen handler sånn egentlig om dokumentarfilm og hvordan mediet forholder seg til virkeligheten, med et uforholdsmessig stort fokus på Werner Herzog. Men dypest …